Aanpak & partners

Aanpak

schoolkinderen bonaireStichting Lezen & Schrijven Bonaire zet zich samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen onder kinderen van 0-18 jaar. Belangrijk is dat kinderen spelenderwijs meer in aanraking komen met taal. Dit doen wij door het bieden van aanvullende educatie, initiatieven die het (voor)leesplezier aanwakkeren en het leesaanbod op het eiland te vergroten.

Partners 

Wij geloven in samenwerking. Het terugdringen van laaggeletterdheid vraagt om een brede aanpak in de samenleving. Wij werken samen met partners in het onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en overheidsinstellingen:

 • Scholen Gemeenschap Bonaire
 • Directies Openbaar en Katholiek Basisonderwijs
 • Taalpunt Bonaire
 • Fundashon Forma
 • Fundashon Lesa ta dushi
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Biblioteka Públiko
 • Creches
 • Stichting Jong Bonaire
 • Openbaar Lichaam Bonaire
 • Rijksdienst Caribisch Nederland
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
 • Ministerie van Social Zaken Nederland
 • NGO platform Bonaire
 • Sentro di barios (Stichting professionele kinderopvang Bonaire)