Aanvullende educatie

Op dit moment is de overgrote meerderheid van de leerlingen in het voorgezet onderwijs onvoldoende taalvaardig in het Nederlands om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij. Het niveau is in het basisonderwijs al onvoldoende. Om kinderen op tijd voldoende ondersteuning te bieden in taal vanaf de peuterspeelzaal tot voorgezet onderwijs lopen er bij ons 3 projecten:

Bonaire 3000 Een beperkte woordenschat bij kinderen is de belangrijkste factor bij een moeizame ontwikkeling bij het leren lezen. De woordenschat is zowel in het Nederlands, a
ls in het Papiamentu beperkt. Het doel van Bonaire 3000 is de woordenschat van alle kinderen in het Nederlands en Papiamentu te te verhogen. Wij richten ons op alle kinderen van 2, 3, 4 en 5 jaar op Bonaire (900 kinderen). Streven is dat deze kinderen 3000 Nederlands en Papiamentu woorden kennen voordat ze aan groep 3 met lezen beginnen.  Lees meer over dit project. 

summerschool KIDSSummerschool Summerschool is een educatief programma van twee weken, dat tweemaal in de zomervakantie wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8. Het programma is erop gericht in korte tijd op speelse wijze de woordenschat te verruimen, van het niveau van begrijpend lezen te verhogen en de rekenvaardigheden te verbeteren. Lees meer over dit project.

summerschool postersummerschool kids 2

Pieter in taal Met het doorstroomprogramma Pienter in Taal, bieden we een kans voor leerlingen om in groep 8 op een leuke manier een inhaalslag te maken op het leesniveau, woordenschat en luistervaardigheid, alvorens zij doorstromen naar het voorgezet onderwijs. Een jaar lang krijgen de deelnemende kinderen twee keer week anderhalf uur extra les. Voornamelijk vind dit plaats in het klaslokaal, maar soms wordt er een andere locatie gekozen of excursies gedaan die het leereffect versterken. Lees meer over dit project.

summerschool excursie