Resultaten

De stichting is hard op weg is om een leescultuur te creëren en te bestendigen, getuige de eerste projectresultaten:

  • Geïntegreerde aanpak: 10 organisaties hebben zich verenigd in Taalpunt Bonaire om samen te werken aan een eiland zonder laaggeletterdheid.
  • We brengen boeken dichtbij: de mediabus komt wekelijks langs alle scholen op Bonaire.
  • Er zijn ruim 1400 kinderen lid van de mediabus om boeken te lenen.
  • We laten zien hoe leuk het is om voor te lezen: maar liefst 100 voorlezers lazen voor aan de bijna 90 groepen van basisscholen en dagverblijven tijdens de Bonaire Voorleesdag 2017.
  • Schermafbeelding 2016-10-23 om 14.03.55Enthousiaste kinderen van groep 8 van verschillende scholen schreven samen een boek over Taty Frans. Taty Frans is een professionele freestyle windsurfer, geboren en getogen op Bonaire. In 2016 behaalde Taty de tweede plaats op de wereldranglijst. In dit boek lees je over het leven en de avonturen van deze sympathieke en altijd glimlachende Bonaireaanse held.
  • We hebben in 2017, 2018 en 2019 meer dan 10.000 schooltijdschriften uitgedeeld aan ongeveer 2.000 leerlingen. 
  • 60 kinderen volgden de Summerschool in 2019 om hun vaardigheid in de Nederlandse taal te versterken.  Op de eindtoets lieten de kinderen een significante verbetering zien. In 2020 gaan we weer voor leerlingen van groep 7 een Summerschool organiseren.
  • 124 kinderen volgen in 2019 het programma Pienter in Taal na schooltijd om hun vaardigheid in Nederlandse taal te versterken. Lees meer over de kick-off. 

In de laatste helft van 2015 heeft de Stichting groot onderzoek uitgevoerd naar geletterdheid op Bonaire in samenwerking met onderzoeksbureau CPS, Onderwijsontwikkeling en Advies. Het streven is dit onderzoek periodiek uit te voeren om de daadwerkelijke impact op de laaggeletterdheid meetbaar te maken.