Aanpak & partners

Aanpak
schoolkinderen bonaireStichting Lezen & Schrijven Bonaire zet zich samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen onder kinderen van 0-18 jaar. Belangrijk is dat kinderen spelenderwijs meer in aanraking komen met taal. Dit doen wij door het bieden van aanvullende educatie, initiatieven die het (voor)leesplezier aanwakkeren en het leesaanbod op het eiland te vergroten.

Partners
Wij geloven in samenwerking. Het terugdringen van laaggeletterdheid vraagt om een brede aanpak in de samenleving. Wij werken samen met partners in het onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en overheidsinstellingen: