Aanvullende educatie

Op dit moment is de overgrote meerderheid van de leerlingen in het voorgezet onderwijs onvoldoende taalvaardig in het Nederlands om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij. Het niveau is in het basisonderwijs al onvoldoende. Om kinderen op tijd voldoende ondersteuning te bieden in taal vanaf de peuterspeelzaal tot voorgezet onderwijs lopen er bij ons 3 projecten:

Summerschool
Is een educatief programma van twee weken, dat tweemaal in de zomervakantie wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 7. Het programma is erop gericht in korte tijd op speelse wijze de woordenschat te verruimen, van het niveau van begrijpend lezen te verhogen en de rekenvaardigheden te verbeteren.
Lees meer over dit project.

Pienter in taal
Met het doorstroomprogramma Pienter in Taal, bieden we een kans voor leerlingen om in groep 8 op een leuke manier een inhaalslag te maken op het leesniveau, woordenschat en luistervaardigheid, alvorens zij doorstromen naar het voorgezet onderwijs. Een jaar lang krijgen de deelnemende kinderen twee keer week anderhalf uur extra les. Voornamelijk vind dit plaats in het klaslokaal, maar soms wordt er een andere locatie gekozen of excursies gedaan die het leereffect versterken.
Lees meer over dit project.

Foto: Diploma uitreiking door Nina den Heyer

Het nieuwe team leerkrachten van Pienter in 2020.

Actie: extra beloning van Pienter en Taal
Van 15 april 2020 tot en met 15 mei 2020 kunnen de ruim 124 leerlingen van groep 7 en 8 die dit jaar een “Muiswerk Bonaire account” hebben van Pienter in Taal, extra prijzen winnen. Leerlingen die in deze periode meer dan 120 minuten per week op Muiswerk werken, komen in aanmerking voor leuke en praktische prijzen. Hieronder wat praktische zaken over deze actie.

De meest gestelde vragen (van leerlingen) en antwoorden (van PiT) over deze actie:
1.    Wat is de website alweer? Klik op het woord hier en dan kom je er automatisch op! Anders klik hierop: https://online.muiswerken.nl/lezenenschrijvenbonaire

2.    Het lukt mij nog niet om op deze website te komen. Wat moet ik doen? Stuur een WhatsApp bericht of bel naar projectleider van Pienter in Taal, Paul Ruijs, naar (+599) 782 4569. Je kunt ook mailen naar: lezenenschrijvenbonaire@gmail.com !

3.    Wat is mijn inlogcode voor Muiswerk alweer? App of bel Paul Ruijs op (+599) 782 4569!

4.    Ik zit nu (2020) in groep 7 of 8 en heb een inlogaccount van Muiswerk. Maar ik heb geen device of internet. Wat moet ik doen? App of bel Paul Ruijs op (+599) 782 4569!