Aanvullende educatie

De meeste kinderen op Bonaire groeien op met Papiaments als moedertaal. Extra lessen in de Nederlandse taal kunnen ze goed gebruiken. Op de basisschool is het niveau onvoldoende. In het voortgezet onderwijs beheersen de meeste leerlingen het Nederlands onvoldoende om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij. Wij bieden aanvullende educatie voor kinderen en voor volwassenen: 

Summerschool
Is een educatief programma van twee weken, dat tweemaal in de zomervakantie wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 7. Het programma is erop gericht in korte tijd op speelse wijze de woordenschat te verruimen, van het niveau van begrijpend lezen te verhogen en de rekenvaardigheden te verbeteren.
Lees meer over dit project.

Taallessen voor volwassenen
De taallessen voor volwassenen geven wij in samenwerking met FORMA, het plaatselijke opleidingscentrum. Mensen kunnen de lessen in de Nederlandse taal gratis volgen. De cursisten zijn veelal mensen uit Latijns-Amerikaanse landen van wie de kinderen hier op school in het Nederlands les krijgen. Inmiddels hebben diverse groepen de cursus van 16 lessen met succes afgerond. We hebben ook een basiscursus Nederlandse taal gegeven aan de vakbond AFBW. 

 


Lees meer over dit project.

Foto: Diploma uitreiking door Nina den Heyer

Het nieuwe team leerkrachten van Pienter in 2020.