Over de Stichting

Ontstaan op initiatief van de Rotary zet de Stichting Lezen & Schrijven Bonaire zich in om laaggeletterdheid op Bonaire te verminderen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft namelijk grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op het vinden van een baan en de grip op geldzaken en gezondheid.

Wij geloven erin dat aanpak en preventie van laaggeletterdheid op de lange termijn begint bij de basis: de kinderen. Belangrijk is dat kinderen spelenderwijs meer in aanraking komen met taal. Dit doen wij door het bieden van aanvullende educatie, initiatieven die het (voor)leesplezier aanwakkeren en het leesaanbod op het eiland te vergroten.

Een structurele aanpak is cruciaal en we werken daarom samen met partners in het onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en overheidsinstellingen.