Inzicht in de oorzaken

De kinderen op Bonaire komen al van kleins af aan in contact met meer talen:
Papiamentu, Nederlands, Spaans en/of Engels.

Om 1 of meerdere talen goed te leren, is van het belang dat het kind de verschillende talen genoeg hoort en met het kind in die talen wordt gesproken door de ouders en anderen. Wanneer beide ouders op Bonaire zijn geboren bestaat de kans dat niet aan die voorwaarde wordt voldaan:
1)Er wordt opvallend weinig voorgelezen in het Nederlands en in het Papiamentu.
2) Op televisie komen de kinderen met name met de Engelse taal in contact.
3) Op een aantal voorschoolse instellingen lijkt de focus te liggen op het Papiamentu en Nederlands, hoewel er ook instellingen zijn waar uitsluitend Nederlands, Engels of Spaans wordt gesproken. Deze kinderen komen in de voorschoolse leeftijd dus weinig in contact met Papiamentu.

Het lijkt erop dat het Nederlands vooral wordt verbonden met leren en Papiamentu vooral met communiceren.
Kinderen komen met name op school in aanraking met het Nederlands, maar spreken onderling en op social media met name Papiamentu. Hierdoor ontstaat het risico dat een basaal taalniveau voor het Papiamentu volstaat en de woordenschat niet uitgebreid wordt.  Contact met de Nederlandse taal verloopt vooral via schoolboeken. Taalcontact via de televisie met het Papiamentu en Nederlands is beperkt en de leerlingen lezen weinig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *