Laaggeletterdheid Bonaire

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en/of schrijven. Onder de bevolking geboren op Bonaire (18-65 jaar) zijn aanwijzingen dat 17% laaggeletterd is, dit is ruim twee keer zo hoog als in Nederland (8% in 2014). Bij de kinderen op Bonaire zien we dat de taalontwikkeling ook achterblijft. Uit de gegevens blijkt dat 85% tot 90% van de leerlingen de Europees-Nederlandse normen niet behaalt in genormeerde toetsen en examens in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs.

onderzoek geletterheid

Onderzoek

In de laatste helft van 2015 heeft de Stichting groot onderzoek uitgevoerd naar geletterdheid op Bonaire in samenwerking met onderzoeksbureau CPS, Onderwijsontwikkeling en Advies.  De uitkomsten geven inzicht in de laaggeletterdheid op Bonaire en in oorzaken. Het onderzoek biedt zo een belangrijke inspiratie voor onze initiatieven. Bekijk hier het volledige onderzoek.