Het leesaanbod vergroten

Kinderen stimuleren om meer te lezen werkt alleen als er genoeg leesmateriaal is. Leesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden om het leesaanbod te vergroten. Onze projecten: 

Babyboekjes
Voor de allerkleinsten ontwikkelden we drie meertalige babyboekjes in het  Nederlands, Papiamentu, Spaans en Engels. De babyboekjes zijn speciaal gemaakt om voor te lezen. Nieuwe ouders krijgen ze op drie momenten in de ontwikkeling van hun kind aangeboden. Dan wordt hen ook verteld hoe belangrijk het is om vanaf zeer jonge leeftijd voor te lezen. Het benoemen van de plaatjes hoort daarbij, dit blijkt goed te zijn voor de woordenschat. Met de babyboekjes versterken we het taalniveau op jonge leeftijd en dragen we bij aan het introduceren én bestendigen van een (voor)leescultuur.
Lees meer over dit project.

Kinderboekenfonds Papiamentu
kinderboekenfonds papiamentuKinderen die opgroeien met  Papiaments als moedertaal, hebben Papiamentstalige boeken nodig. Die zijn er echter niet zoveel. Met het Kinderboekenfonds Papiamentu willen we het aanbod van Papiamentstalige boeken verbreden en verbeteren. Ook willen we auteurs van Papiamentstalige boeken leren om te schrijven volgens het AVI-systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de woordenschat, de lengte van de zinnen en meer. De klassieke Papiamentstalige boeken zijn niet geschreven volgens een beproefde niveau-indeling.
Lees meer over dit project.

Taty Frans-boekje
In 2016 lanceerden we het tweetalige Taty Frans-boekje (in het Nederlands en Papiamentu) over deze wereldberoemde Bonairiaanse windsurfer.
Lees meer over dit project.Schermafbeelding 2016-10-23 om 11.08.37

 

Gratis boeken verspreiden
Bonaire voorzien van goede boeken: dat is een van onze doelen. Samen met Biblionef zorgen we hiervoor. Biblionef is een non-profit organisatie die wereldwijd voor gratis boeken zorgt. Elk kwartaal sturen ze enkele pallets boeken naar Bonaire. Vaak zijn het nieuwe kinderboeken van bekende Nederlandse of Caribische schrijvers. Wij helpen met het verspreiden van de boeken aan scholen, centra voor naschoolse opvang en kinderopvangcentra.