Ons werk

Wij geloven dat we laageletterdheid van het eiland kunnen verbannen. Hiervoor is het cruciaal om al vanaf jonge leeftijd de taaontwikkeling te stimuleren. Zo kun je laaggeletterdheid voorkomen. Onze structurele aanpak heeft drie speerpunten:

Het plezier in lezen en voorlezen aanwakkeren:
Het is bewezen dat lezen en voorlezen een positief effect hebben op de woordenschat, de verbeeldingskracht en de creativiteit van kinderen. Bij de Stichting Lezen & Schrijven laten we kinderen en ouders ervaren dat lezen leuk en ontspannend kan zijn. Het doel is om de ‘leesbereidheid’ in de toekomst te vergroten.
Lees meer over onze initiatieven.

Het leesaanbod vergroten:
Kinderen willen lezen over de wereld waarin zij opgroeien, in een taal die ze begrijpen. Er is echter niet veel leesmateriaal in het Papiamentu, de moedertaal van veel Bonairiaanse kinderen. Oudere kinderen willen vaak ook in het Nederlands lezen. Het aanbod Nederlands leesmateriaal is echter ook beperkt. Wij streven naar een goed, breed en modern aanbod van kinderboeken.
Lees meer over onze initiatieven.

Aanvullende educatie bieden:
85% tot 90% van de leerlingen op Bonaire voldoet niet aan de Europees-Nederlandse normen voor taalontwikkeling ( in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Wij bieden aanvullende educatie om kinderen een betere basis te geven in de Nederlandse taal.
Lees meer over onze initiatieven.