Ons werk

Om laaggeletterdheid te voorkomen, is het belangrijk om taal bij kinderen al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Door een structurele aanpak onder kinderen van 0 tot 18 jaar geloven wij erin laaggeletterdheid te kunnen verbannen van het eiland. Onze aanpak heeft 3 speerpunten:

bonaire voorleesdagLees- en voorleesplezier aanwakkeren: Lezen en voorlezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. We willen kinderen en ouders laten kennismaken met het gegeven dat lezen leuk en ontspannend kan zijn opdat dit ook de “leesbereidheid” in de toekomst vergroot. Lees meer over onze initiatieven.

Leeschooltijdschriftensaanbod vergroten: Kinderen willen lezen over de wereld waarin zij opgroeien en die ze begrijpen. Kinderen die vanaf jonge leeftijd in hun moedertaal Papiamentu zouden willen lezen lopen tegen een beperkt aanbod aan. Willen de kinderen later in het Nederlands lezen is het het aanbod van boeken op het eiland ook beperkt. Wij streven ernaar een breed, kwaliteit goed en modern aanbod van kinderboeken te creëren en te bestendigen. Lees meer over onze initiatieven.

summerschool kids 2Aanvullende educatie: Uit de gegevens blijkt dat 85% tot 90% van de leerlingen de Europees-Nederlandse normen ten aanzien van taalontwikkeling niet behaalt in genormeerde toetsen en examens in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. Wij streven ernaar de kinderen nog voor de start in het voorgezet onderwijs een betere basis in de Nederlandse taal te geven. Lees meer over onze initiatieven.