Partners

Stichting Lezen & Schrijven gaat uit van de gedachte dat samenwerken betere resultaten oplevert. Wij hebben anderen nodig en anderen ons; het versterken van geletterdheid gaat niet door slechts op een manier of vanuit een bron een inzet te plegen. Zo is het gebleken dat bijvoorbeeld scholen alleen niet in staat zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Het gaat om een brede aanpak die op jonge leeftijd begint.  Wij werken daarom samen met partners waar wij ons qua doelstelling en/of doelgroep aan kunnen spiegelen.


Ons eiland leent zich prima voor samenwerking; vanwege de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en kent men elkaar binnen een korte tijd; door samenwerking versterken we elkaar.

Met de volgende organisaties wordt samengewerkt:

 • Fundashon Forma
 • Fundashon Lesa ta dushi
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Biblioteka Públiko
 • Creches
 • Stichting Jong Bonaire
 • Openbaar Lichaam Bonaire
 • RCN OC en W
 • Scholen Gemeenschap Bonaire
 • Directies Openbaar en Katholiek Basisonderwijs
 • NGO platform Bonaire
 • Sentro di barios (Stichting professionele kinderopvang Bonaire)
 • Taalpunt Bonaire