Stichting Lezen & Schrijven Bonaire

Een initiatief van Rotary Club Bonaire.download

Stichting Lezen & Schrijven Bonaire is opgericht om laaggeletterdheid op Bonaire te voorkomen en verminderen, wij richten ons hierbij specifiek op kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Met gemak kunnen lezen en schrijven lijkt voor veel mensen misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Van de mensen geboren op Bonaire heeft 17% moeite met lezen en schrijven. Kinderen van laaggeletterde ouders lopen meer risico om later dezelfde problemen te ondervinden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan en heb je minder grip op bijvoorbeeld je gezondheid en je geld­zaken.

Onze aanpak heeft 3 speerpunten:

bonaire voorleesdagLees- en voorleesplezier aanwakkeren:
Lezen en voorlezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, ver­beel­dings­kracht en creativiteit van kinderen. We willen kinderen en ouders laten kennismaken met het gegeven dat lezen leuk en ontspannend kan zijn opdat dit ook de “leesbereidheid” in de toekomst vergroot.
Lees meer over onze initiatieven.

Leeschooltijdschriftens aanbod vergroten:
Kinderen willen lezen over de wereld waarin zij opgroeien en die ze begrijpen. Kinderen die vanaf jonge leeftijd in hun moe­der­taal Papiamentu zouden willen lezen lopen tegen een beperkt aanbod aan. Willen de kinderen later in het Nederlands lezen is het het aanbod van boeken op het eiland ook beperkt. Wij streven ernaar een breed, kwaliteit goed en modern aanbod van kinderboeken te creëren en te bestendigen.
Lees meer over onze initiatieven.

summerschool kids 2Aanvullende educatie:
Uit de gegevens blijkt dat 85% tot 90% van de leerlingen de Europees – Nederlandse normen ten aanzien van taalontwikkeling niet behaalt in genormeerde toetsen en examens in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. Wij streven ernaar de kinderen nog voor de start in het voorgezet onderwijs een betere basis in de Nederlandse taal te geven.
Lees meer over onze initiatieven.